Wednesday 24 July 2024 | Home | Informatie | Multimedia | ANBI
Contact: mail#

Waarnemingen voorjaar, zomer en herfst 2008

In september zijn op verschillende plekken jonge rugstreeppadjes aangetroffen, soms in tientallen bij elkaar. Een bezoeker (Paul Dekkers) rapporteert een jonge wielewaal te hebben waargenomen.Op woensdag 10 september 2008 hebben Hans Hovens en Charles van Eijk tijdens een inspectietocht een volwassen vrouwtje van de zandhagedis waargenomen. In de weilanden in het gebied zijn verschillende reegeiten met kalfjes aanwezig. Ook zijn er jonge fazanten gesignaleerd. Wel verwacht maar toch weer verrassend: in augustus zijn er twee hazelwormen gevonden, waarvan duidelijk een drachtig vrouwtje! Het gebied is erg in trek bij fouragerende roofvogels: regelmatig worden buizerd, torenvalk, havik, sperwer, wespendief en boomvalk gezien. Dit voorjaar verbleven drie krakeenden enkele maanden lang in de poel achter het huis van Charles van Eijk. Even was er hoop dat deze zouden gaan broeden, maar het bleek hier toch om doortrekkers te gaan. Verder is er al twee jaar een koppel kuifeenden in het gebied aanwezig. Op 13 april 2008 heeft een nachtvlinderinventarisatie uitgewezen dat de volgende soorten hier zeker voorkomen: Orthosia cruda, Orthosia gothica, Orthosia incerta, Eupithecia abbreviata, Polyploca ridens.

Eind maart is er een torenvalkenkast geplaatst. Helaas bleken er deze week (24 juni 2008) twee onbevruchte eieren aanwezig te zijn. Volgend jaar beter!

Henk Bloemers ontdekte 18 mei een nest jonge vogels van de roodborsttapuit. Dit is wellicht hetzelfde koppel dat vorig jaar ook al in het gebied heeft gebroed. Daarnaast zijn er, net als vorig jaar weer twee koppels dodaars in het gebied. Hans Hovens zag daarvan op 19 mei een pas uit het ei gekomen jong dat dicht bij zijn vader zwom.

Sporen van wilde zwijnen en dassen zijn regelmatig in het gebied waar te nemen. Deze komen echter alleen in het gebied om er te foerageren. Verder zijn er natuurlijk een boel andere soorten in het gebied aanwezig, zoals verschillende soorten kikkers en salamanders en de jaarlijks terugkerende kleine karekieten, bosrietzangers enzovoort. Interessante nieuwkomers onder de broedvogels zijn de spotvogel en de nachtegaal.

foto