Monday 17 June 2024 | Home | Informatie | Multimedia | ANBI
Contact: mail#

Audio-excursie

Ondanks het late bericht (veroorzaakt door de weersverwachtingen) waren er toch nog ruim 10 personen afgekomen op onze uitnodiging. Na een kort welkomstwoord ging men onder begeleiding het gebied in, Er werd uitleg gegeven over de laatste voorzichtig positieve ontwikkelingen voor wat betreft ons Knoflookpadproject. Onderweg werd er ook nog stilgestaan bij de aanwezigheid van de bever in ons gebied en de risico's voor ons maaibeleid.  Maar daarna waren de amfibieén aan de beurt:  de personen op de foto hebben allemaal kunnen genieten van een in kracht toenemend concert naarmate het donkerder werd. Dit concert wordt vooral veroorzaakt door roepende boomkikkermannetjes, met als gevolg dat er overal vandaan boomkikkervrouwtjes kwamen aankruipen en springen. Ook rugstreeppadden kunnen er wat van. Het geluid van het tropisch regenwoud 's nachts maar dan in Belfeld! 


 

foto