Wednesday 24 July 2024 | Home | Informatie | Multimedia | ANBI
Contact: mail#

Tweede vrijwilligersdag op zaterdag 25 oktober 2008 groot succes!

Voorzitter Ton Borghs kon 's morgens 26 vrijwilligers verwelkomen. Na inleidende woorden van WBE-voorzitter Piet Visschers en een technische uiteenzetting over de werkzaamheden van Hans Hovens ging men enthousiast aan de slag. Er is een enorme hoeveelheid werk verricht: zwerfvuil verzameld, St. Janskruid verwijderd, een grote reewildpassage getimmerd, ongewenste elzenopslag verwijderd, takkenhopen gemaakt, overbodige afrastering verwijderd, algenbloei verwijderd, enz. Binnenkort komen hier nog een paar foto's. Dank aan alle vrijwilligers!
foto