Monday 17 June 2024 | Home | Informatie | Multimedia | ANBI
Contact: mail#

Heidemaaisel

In januari 2009 kregen we dankzij de vriendelijke medewerking van het Limburgs Landschap de beschikking over een aantal m3 heidemaaisel, verzameld met behulp van een soort maai-stofzuiger. Herkomst van het materiaal is een heidebiotoop uit de regio. Dit materiaal is door een paar vrijwilligers uitgestrooid op een aantal geschikte locaties in ons gebied. We verwachten hiermee het herstel van droge en natte heidevegetaties te stimuleren.
foto