Wednesday 24 July 2024 | Home | Informatie | Multimedia | ANBI
Contact: mail#

Derde vrijwilligersdag

 
Afgelopen maanden zijn leerlingen van het Technasium van College Den Hulster actief geweest met het ontwerpen van een informatiebord met wandelroute en vogelobservatiepost voor de Stichting Natuurbeheer Brongebied Aalsbeek. 

En op zaterdag 28 maart 2009 was het dan zover: tijdens de jaarlijkse activiteitendag hebben een 20-tal vrijwilligers waaronder leden van de wildbeheereenheid Maasterras de stromende regen getrotseerd en het door College Den Hulster gesponsorde infobord geplaatst terwijl anderen bramen en wilgenhagen hebben geplant, uilenkasten hebben opgehangen, struweel hebben gesnoeid, nestkastcorridors hebben getimmerd en last but not least een vele meters lange vogelobservatiepost hebben geplaatst.

Door de auto te parkeren aan de bosrand op de parkeerplaats van Staatsbosbeheer (Aan de Loerdijk), kan men via een smal pad naar de vogelwand lopen en daar via kijkgaten het dierenleven op de plas waarnemen. Door deze constructie worden de vogels niet gestoord en vertonen hun normale gedrag. Verrekijker aanbevolen!

 

foto