Thursday 30 May 2024 | Home | Informatie | Multimedia | ANBI
Contact: mail#

Maatschappelijke Stage

In het kader van hun Maatschappelijke Stage zijn 8 leerlingen van klas 4 HAVO van College Den Hulster sinds kort actief in ons beheergebied. Dit voorjaar steken ze 20 manuren per persoon in het doen van allerlei klussen. Op een zeer gure zaterdag 20 februari is een stuk afrastering gerepareerd en verstevigd, een 4 jaar oude haag van 125 meter teruggesnoeid en zijn dikke bossen gemaaid riet uit een voortplantingspoel voor amfibieen verwijderd. Op zaterdag 27 februari, slechts even gehinderd door regen, zijn de ondiepe delen van de vijver ontdaan van rottende plantenresten. Vele kruiwagens vol zijn verderop gestort. Naar verwachting is er dit jaar dus geen sterke algengroei. Spontaan gekiemde Buddleia's (vlinderstruiken) zijn stevig ingesnoeid, zodat de oorspronkelijke struiken en bomen meer kansen krijgen. En op 6 maart is er een verruigde strook ontdaan van allerlei boom-opslag zodat de struikheide en bramen meer kansen krijgen en zodoende een beter biotoop ontstaat voor de zandhagedis en boomkikker.

Op de foto zijn Jimmy, Martijn, Marco, Guido, Lars, Jamie en Pim te zien (Remy was elders aan de slag), samen met Annemiek Helmes, project coördinator Maatschappelijke Stage van Wel.Kom . Maatschappelijke_stage.jpg

foto