Sunday 25 February 2024 | Home | Informatie | Multimedia | ANBI
Contact: mail#

Excursie

Op zondag 27 juni 2010, stonden er 's morgens rond 6.00 uur circa 10 van onze Stichtingsvrijwilligers klaar om onder leiding van Jo op het Veld het gebied te gaan bekijken op vogelsoorten. De rijkdom van het gebied werd nog eens onderstreept door het vaststellen (in willekeurige volgorde) van o.a. de volgende in het gebied aanwezige vogelsoorten: dodaars, kleine karekiet, grasmus, fitis, tjiftjaf, witgatje, goudvink, kleine bonte specht, zwarte specht, spotvogel, roodborsttapuit, heggemus, rietgors, geelgors, zwartkop, buizerd, europese tortel, zwarte roodstaart, grote lijster en zanglijster. Interessante andere waarnemingen: twee hazelwormen. Leerzame ochtend!
foto