Monday 17 June 2024 | Home | Informatie | Multimedia | ANBI
Contact: mail#

Nieuwe vrijwilligersdag!

Op zaterdag 27 november is onze najaarsvrijwilligersdag in het bronnengebied van de Aalsbeek. Zoals altijd komen we weer rond 9.30 uur bij elkaar in de loods aan de Verlengde Rietweg 4 in Belfeld. Daar wordt iedereen opgewacht met koffie of thee en worden de werkzaamheden verdeeld en toegelicht. Er liggen weer veel klussen en klusjes te wachten zoals:

Raster verplaatsen zodat de Exmoorponies naar het dassenweitje kunnen;

Boompjes zagen;

Maaien met de nieuwe maaimachine;

Maaisel op aanhangwagen/kruiwagen afvoeren

Poel in dassenwei opschonen.

Rond 12.30 uur wordt gezorgd voor soep en een broodje, rond 15.00 uur afsluiting.

U mag weer uw kettingzaag, bosmaaier, hamer, nijptang, handschoenen, bladhark of hark en kruiwagen meenemen. Werkhandschoenen zijn ook heel erg plezierig. Denk er wel aan dat het erg nat is in november in het gebied.

Ivm met de catering graag aanmelden via info@faunaconsult.nl of de site snba@hetnet.nl.

Tot zaterdag 27 november!

foto