Monday 17 June 2024 | Home | Informatie | Multimedia | ANBI
Contact: mail#

Grote opkomst NL-Doet

Op zaterdagmorgen 12 maart 2016 stonden er 's morgens welgeteld 36 personen te trappelen van ongeduld om aan de slag te gaan. Na een kort welkomstwoord werden de activiteiten verdeeld. Er is werkelijk hard gewerkt. Zo is de omzoming van het Dassenweitje aan de zuidzijde teruggezet emet kettingzagen. Het zo onstane vergezicht vinden patrijzen een belangrijke voorwaarde voor vestiging. De snoeitakkenrijen zorgen voor een geschikt broedbiotoop en schuilplek voor o.a. vogels, amfibieen en reptielen. Het uitzicht vanuit de vogelkijkwand naar het noorden is weer hersteld. Nogal wat mensen hebben de zeer stekelige opdracht aangepakt om de afrastering in het zuiden van ons beheergebied te vernieuwen. En groepjes zijn gewapend met takkenschaar en beugelzaag de opkomende berkjes, wilgen en elzen te lijf gegaan. Zo kan daar dadelijk de heidevegetatie verder tot ontwikkeling komen. De hele dag hebben we kunnen genieten van het prachtigste weer. We willen alle deelnemers hartelijk bedanken voor hun inzet en ook een groot woord van dank voor de dames van de catering. Hieronder staan een paar foto's die een impressie geven van de verrichte werkzaamheden, met dank aan Frank Vosdellen:

 

 

 Active ImageSample Image 

 Active ImageActive Image 

 

 Active ImageActive Image

 

 

 

 

foto