Sunday 24 September 2023 | Home | Informatie | Multimedia | ANBI
Contact: mail#

Bijplaatsing Knoflookpadden

Op woensdag 16 mei 2018 was het dan eindelijk zo ver. Na jaren van voorbereiding kon Hans Hovens, bestuurslid Stichting Natuurbeheer Brongebied Aalsbeek, om precies 17.00 uur alle genodigden van harte welkom heten voor de start van het 3-jarig Knoflookpaddenproject in Belfeld. Onder de genodigden bevonden zich vertegenwoordigers van Staatsbosbeheer, IKL, IVN, Sanders & Geraedts, gemeente Venlo, de provincie Limburg, sponsors en vele vrijwilligers.  Na een korte uitleg waarbij hij iedereen bedankte die in welke vorm dan ook had meegeholpen, gaf Hans het woord aan Louis Reutelingsperger. Namens de gemeente Venlo sprak deze zijn waardering uit voor het initiatief en sloot dit af met een zeer orgineel gedicht. Als blijk van waardering overhandigde hij daarna aan Hans een exemplaar van het boek 'Natuur in de buurt. Gemeentelijke Natuurmonumenten in Nederland' (Schaminée en Stortelder, 2019). In dit boek wordt het gebied bij de Aalsbeek ook als gezien als Gemeentelijk natuurmonument en genoemd als natuurparel, waarbij de lokale bevolking actief betrokken is. Daarna gaf Ben Crombaghs van de Radbouduniversiteit/Natuurbalans Limes Divergens aan de hand van een grote poster een uitleg over de ecologie van de Knoflookpad en alle technische en  biologische aspecten van het kweken en uitzetten van Knoflookpadden. De vertegenwoordiger van de provincie Limburg, gedeputeerde Hubert Mackus, benadrukte het belang van dit soort acties voor het behoud van de uiterst zeldzaam geworden Knoflookpad. De provincie en Nederland hebben een grote internationale verantwoordelijkheid om deze soort en de daarbij behorende biotopen veilig te stellen. Hij sprak ook zijn waardering uit voor het initiatief dat mede vorm heeft gekregen door de samenwerking van alle betrokken partijen en vooral de inzet van de vele vrijwilligers, waaronder nogal wat jeugdigen, stemde hem hoopvol voor de toekomst.

Vervolgens vertrok het gezelschap naar de uitzetlocaties waar door Lucas en Sanne, onder toeziend oog van Hubert Mackus eerst een aantal juveniele padjes werden vrijgelaten die zich onmiddellijk in de rulle zanderige bodem gingen ingraven. Staande in het water werden er vervolgens paddenlarven losgelaten. Na afloop is er nog een hele tijd gezellig nagepraat door de zeker 35 aanwezigen.

Hieronder nog enkele foto's.

 

foto