Thursday 30 May 2024 | Home | Informatie | Multimedia | ANBI
Contact: mail#

Excursie voor onze vrijwilligers

Op 8 juni was er een geslaagde vogel- en plantenexcursie. Het weer werkte aanvankelijk niet mee maar er waren toch nog 9 deelnemers die o.a. een Rode Wouw hebben waargenomen. Toen het weer later verbeterde werd er ook nog een Hazelworm ontdekt, zie foto.

foto