Monday 17 June 2024 | Home | Informatie | Multimedia | ANBI
Contact: mail#

Donatie Rotary

Op dinsdag 18 april 2022 heeft bestuurslid Hans Hovens tijdens een bijeenkomst van de leden van de Rotary Reuver-Meerlebroek een korte schets gegeven van het werk van onze Stichting en zijn vrijwilligers. Met hulp van een powerpointpresentatie kregen de leden informatie over de teloorgang van de natuur begin deze eeuw, de impact van de aanleg van A73 en de kansen die daarna ontstonden. Deze kansen zijn stevig benut en de Stichting kan melding maken van een succesvolle aanpak. Zo is de fauna verrijkt met enkele doelsoorten en heeft de flora zich steeds meer ontwikkeld in de richting van Blauwgrasland dat kansrijk is voor nog meer bijzondere plantensoorten. Kortom: de biodiversiteit in de omgeving heeft duidelijk een stimulans gekregen.

Na afloop werd door de voorzitter J. Dautzenberg een cheque van 500 euro overhandigd voor onze stichting aan Hans Hovens. Deze donatie kunnen we heel goed gebruiken!

foto