Sunday 25 February 2024 | Home | Informatie | Multimedia | ANBI
Contact: mail#

Excursie Rotary

Op dinsdagavond 15 augustus kwam een grote groep Rotary-leden een bezoek brengen aan ons natuurgebied. Tijdens een rondwandeling werden ze uitvoerig ingelicht over de plaatselijke geologie en hydrologie, de noodzakelijke beheermaatregelen zoals maaien en afvoeren, de beverproblematiek en werden ook bijzondere waarnemingen gedaan. Enkele highlights waren natuurlijk de boomkikkers, met volop juvenielen, de ijsvogel en bijzondere planten als zonnedauw en moeraswolfsklauw.

foto