Thursday 30 May 2024 | Home | Informatie | Multimedia | ANBI
Contact: mail#

Opschonen poelen en waterlopen

Om de natuurwaarde van onze poelen en beekjes te behouden is het belangrijk dat deze regelmatig worden onderhouden. Eens in de pakweg 5 jaar, soms eerder, soms later, groeien en slibben ze dicht. Daarom is er op 31 oktober een rupskraan de hele dag bezig geweest met het verwijderen rietpakketten, tapijten van waterplanten en vooral veel modder. Als eindresultaat hebben we weer stromende bronbeekjes, goed voor bijzondere soorten zoals Beekoeverlibel en Bronlibel en andere macrofaunasoorten. En de dichtgeslibde poelen liggen er weer kraakhelder bij, belangrijke voortplantingsplekken voor de Boomkikkers, Knoflookpadden en salamandersoorten uit ons gebied. Zie bijgaande foto's van de werkzaamheden.  Vóór en ná het opschonen. Dit is een belangrijk biotoop voor bijzondere libelsoorten.

Bij het bijwerken van een oeverrand werd een zogenaamde oerbank zichtbaar. Dit is een door uitspoeling veroorzaakte donkerbruine band, er boven is het zand loodgrijs. Deze band bevat erg veel ijzer en werd in de prehistorie gedolven en gebruikt als ijzererts.


 
Tijdens de werkzaamheden werd er nog een heel interessante waarneming gedaan. Tussen het kroos zat een Kleine Watersalamander met volwassen afmetingen, echter met duidelijk zichtbare aanhangsels boven de voorpootjes, de uitwendige kieuwen.  Dit is een dier dat nog nooit het water heeft verlaten. Dit verschijnsel wordt veroorzaakt door jodiumgebrek in het voedsel en heet neotenie. 

foto