Monday 17 June 2024 | Home | Informatie | Multimedia | ANBI
Contact: mail#

Warme laatste winterdagen

Vanaf 13 februari 2024 steeg de temperartuur plotseling sterk, dagtemperaturen van 17 graden,  en kregen we te maken met ideale omstandigheden voor een explosief begin van de jaarlijkse voorjaarstrek van de amfibieen in ons beheergebied. Onderstaande foto's (van Lisa Heuts) laten het een en ander zien. Over een afstand van 100m werden op het toch al warme asfalt meer dan 100 trekkende mannetjes van de Gewone pad geteld en een enkele vrouwtje. De vrouwtjes zijn altijd later. Ook een tiental exemplaren van de Alpenwatersalamander en de Gewone watersalamander werden gespot. Dit traject is gelukkig erg verkeersluw en wordt in het voorjaar extra gemonitord op het voorkomen van Knoflookpadden. Zoals bekend zijn een paar jaar geleden in een bijzetactie van de Provincie een aantal Knoflookpadlarven uitgezet en deze zijn inmiddels volwassen en kunnen aan de voortplanting deelnemen.

De onderste foto is een zoekplaatje: hoeveel padden tel je?

foto