Wednesday 24 July 2024 | Home | Informatie | Multimedia | ANBI
Contact: mail#

Beheer van de kudde Exmoor pony's

Voor de begrazing wordt gebruik gemaakt van een kleine kudde Exmoor pony’s. Deze kudde zal voorlopig bestaan uit 3 of 4 merries met een hengst. De Exmoor pony is geen door de mens geschapen paard, maar net als het Przewalskipaard een wilde oerpony. Deze kleine pony is enorm gehard en ongevoelig voor allerlei paardenziektes, net als voor ruige weersomstandigheden. Vergelijkingen van de Exmoor pony met grottekeningen van wilde paarden uit de ijstijd in Frankrijk en Spanje, vergelijking van de kiezen en botten van Exmoors met Pleistocene fossielen en uitgebreid DNA onderzoek hebben aantgetoond dat hij rechtstreeks afstamt van de in het Pleistoceen in Noordwest Europa voorkomende wilde oerpony. Het ras is nu zeer zeldzaam en er is een fokprogramma om het te behouden. De Exmoor wordt in Nederland voornamelijk gebruikt voor de begrazing van Natuurterreinen.

De Exmoor pony is een vriendelijk dier dat uit zichzelf niet gauw op een aai-afstand zal komen. Om het hanteren van de pony’s (indien er veterinaire zorg nodig is of er veulens uit het gebied moeten worden verwijderd) mogelijk te maken, is er een kleine fuik getimmerd, waar de dieren onder zachte dwang in kunnen worden gedreven. Meer informatie over de Exmoorpony is te vinden op: www.exmoorpony.nl.   

In 2018 zijn voor een verdere noodzakelijke aanvulling op de begrazingskwaliteit nog 3 Schotse Hooglanders in het gebied gebracht. De begrazingseffecten van deze runderen vullen die van de Exmoors prima aan.

foto