Thursday 30 May 2024 | Home | Informatie | Multimedia | ANBI
Contact: mail#

Samenwerking

Om de recent ontstane reeks natuurgebiedjes optimaal te kunnen beheren is een gezamenlijk beheersplan opgesteld. Hierdoor ontstaat er een robuuster geheel en worden de krachten gebundeld:


In 2008 hebben Ton Borghs* en biologen Charles van Eijk en Hans Hovens de Stichting Natuurbeheer Brongebied Aalsbeek opgericht, RSIN/fiscaalnummer 818795827 . Door de Belastingdienst gekenmerkt als ANBI. Er is geen sprake van beloning, of inkomsten, we zijn volledig afhankelijk van donaties. Ons rekeningnummer is NL24 RABO 0119 1948 72  . Stichtingsdoel is het specifieke beheer van kwelrijke gebieden met de doelsoorten zoals elders verwoordt.

De firma Sanders en Geraedts BV beschikt over groot materieel dat bijvoorbeeld kan worden ingezet om poelen periodiek op te schonen. Ook de gemeente Venlo is ons behulpzaam geweest.

Daarnaast heeft de Stichting Natuurbeheer Brongebied Aalsbeek circa 30 vrijwilligers, waaronder een aantal leden van de WBE Maasterras. Deze vrijwilligers zijn hard nodig om dit gebied optimaal te ontwikkelen.

Tenslotte heeft ecologisch adviesbureau Faunaconsult (Belfeld) een kleine kudde Exmoorpony’s omniet beschikbaar gesteld die voor begrazing wordt ingezet.
 

* op 22 juni 2018 is Ton Borghs plotseling overleden.

foto