Wednesday 24 July 2024 | Home | Informatie | Multimedia | ANBI
Contact: mail#

Abiotische factoren

De bronnen van de Aalsbeek hadden in de onderzochte jaren 1992 en 1998 een matige fysisch chemische kwaliteit. Het stikstofgehalte was veel te hoog (zeker voor bronnen). De pH daarentegen was vrij laag. Het gevolg is een hoog gehalte aan nikkel en zink. Dit heeft echter een natuurlijke oorzaak.  Desondanks hadden de bronnen een uitstekende biologische kwaliteit. Deze hoge kwaliteit is het gevolg van de geringe organische belasting in de bronnen (Royal Haskoning, 2005).  Het plangebied bevat van oorsprong oude rivierkleigronden en in het noordwestenlijk deel ook moerige gronden. Onder aan de steilwand komt een smalle strook voor met eerdgronden. In percelen 1 en 2 en in de natte laagtes (rondom de poelen) in percelen 3 en 4 is de teelaarde afgevoerd. Hier bestaat de bodem uit zand en is de grondwatertrap verlaagd tot grondwatertrappen 2a en 2b. 

Graven in Aalsbeek

foto