Wednesday 24 July 2024 | Home | Informatie | Multimedia | ANBI
Contact: mail#

Streefbeeld

Het streefbeeld voor het plangebied bestaat uit een kleinschalig cultuurlandschap met vochtige bloemrijke weilanden, waarin veel (braam)struwelen, takkenhopen, plassen en poelen aanwezig zijn. In de singels en houtwallen tussen de graslanden heeft de struiklaag zich goed ontwikkeld.

Streefbeeld Aalsbeek

 

 

foto